Dom weselny Szczecinek szczecinek noclegi
09

Grudzień

4 lata ago

szczecinek noclegi

szczecinek noclegi
1 vote, 9.00 avg. rating (84% score)

rp_nieruchomosci8.jpgOgólnie rzecz biorąc, w polskim prawie określane są dwa podstawowe rodzaje nieruchomości – gruntowe i budynkowe. Są też nieruchomości lokalowe, czyli takie nieruchomości, które stanowią część innego budynku i są przy tym samodzielną własnością.
Nieruchomość gruntowa to po prostu część powierzchni ziemskiej o określonym metrażu. Mogą się na niej znajdować różne budynki, ale może być też pusta i dopiero przeznaczona do zagospodarowania. Jeśli umowa nie będzie stanowiła inaczej, to wszelkie budynki postawione na wykupionym gruncie przez inną osobę stają się własnością właściciela ziemi. Osobnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. W potocznym języku określa się tym mianem ten kawałek ziemi, na którym prowadzona jest działalność rolna, jednak w przepisach prawnych brak dokładnej definicji. Głównym kryterium, które może zdecydować o przyznaniu ziemi statusu nieruchomości rolnej, jest sposób jej użytkowania określony w ustawie o podatku rolnym. Natomiast nieruchomość budynkowa jest dokładnie określona w art. 46 §1 oraz art. 235 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją, to budynek, który jest odrębną, niezależną od gruntu własnością. Prawo do gruntu, na którym dany budynek stoi, określane jest na mocy prawa użytkowania wieczystego.

Pozostałe wpisy o nieruchomościach:

Tag:
admin Administrator