Szczecinek hotel dom weselny szczecinek
09

Grudzień

4 lata ago

dom weselny szczecinek

dom weselny szczecinek
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nieruchomosciPrzewód ruchomy jest szczególnie narażony na uszkodzenia w miejscu wprowadzenia go do wnętrza odbiornika, wtyczki lub innego sprzętu. Wprowadzenie powinno być wykonane z zachowaniem następujących zasad: 1.   Przewód należy wprowadzić do wnętrza sprzętu poprzez izolacyjną tulejkę przepustową. 2.   We wnętrzu sprzętu przewód powinien być zakleszczony w odciążce izolacyjnej,  która ma przejmować naciąg przewodu oraz naprężenia skręcające  nie dopuszczając do wyrywania żył z zacisków, 3: W miejscu wprowadzenia do wnętrza sprzętu przewód powinien być zabezpieczony przed nadmiernymi przegięciami za pomocą elastycznej, izolacyjnej odgiętki. 4. Przy zdejmowaniu płaszcza przewodu należy przewidzieć odpowiednio większy naddatek długości żyły ochronnej niż żył roboczych. Dzięki temu, w razie obluzowania odciążki i szarpania przewodem, żyła ochronna zostanie wyrwana spod zacisku jako ostatnia, wtedy gdy są już na pewno zerwane żyły robocze. Naddatek taki powinien być zresztą przewidziany również w gniazdach wtyczkowych, co daje podobny efekt w razie obluzowania lub wyrwania gniazda. W przypadku wykorzystywania instalacji i sieci wodociągowej do celów ochrony przeciwporażeniowej, połączenia przewodu ochronnego z rurą wodociągową wykonuje się przez spawanie lub za pomocą objemki dwuśrubowej po uprzednim oczyszczeniu stykających się powierzchni do metalicznego połysku. Połączenie powinno być wykonane w miejscu dostępnym, umożliwiającym okresową kontrolę, i odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Elementy, które mogłyby naruszać metaliczną ciągłość instalacji wodociągowej, jak np. wodomierz i główny zawór wodny, bocznikuje się.

Pozostałe wpisy o nieruchomościach:

Tag:
admin Administrator